Gliceryna.com.pl - sprzedaz gliceryny

Gliceryna

Gliceryna jest to organiczny związek chemiczny z grupy cukroli; najprostszy trwały alkohol trójwodorotlenowy (triol).
Gliceryna, znana także pod takimi nazwami, jak glicerol lub 1,2,3-propanotriol, jest bezbarwną, nietoksyczną cieczą .Doskonale miesza się z wodą i alkoholem w każdym stosunku. Gliceryna pozyskiwana jest przy produkcji estrów metylowych oraz na drodze syntetycznej z propylenu.

Zastosowanie:
Przemysł farmaceutyczny, paszowy, kosmetyczny oraz branża spożywcza należą do największych odbiorców. Gliceryna znalazła również zastosowanie w produkcji płynów hydraulicznych oraz wodnych cieczy niezamarzających.

Gliceryna.com.pl - sprzedaz gliceryny

Gliceryna surowa

Gliceryna Surowa 60%,70%,80% - jest substratem do produkcji gliceryny rafinowanej, poddawana jest częściowej rafinacji
Zamówienie
Gliceryna.com.pl - sprzedaz gliceryny

Gliceryna rafinowana

Gliceryna Rafinowana 99,7% - jest to czysty produkt końcowy po procesie rafinacji.
Zamówienie
Menu